Usluge privremenog zapošljavanja - Poslodavci

Iskoristite brojne usluge privremenog zapošljavanja koje Vam nudi TEMPUS OCTO d.o.o.


Usluge

oslobodite-se-opterecenja1

Oslobodite se opterećenja

TEMPUS OCTO d.o.o. usluge privremenog zapošljavanja možete koristiti i oslobodite se opterećenja:

 • Kontaktiranja radnika
 • Priprema za potpisivanje ugovora o radu
 • Prijava radnika na HZMO, HZZO i osiguravajuće društvo (svi agencijski radnici su osigurani policom osiguranja u slučaju nezgode)
 • Obračuna i isplata plaća ustupljenim radnicima na isti dan kao i kod korisnika
 • Izrada ugovora o radu i dodatne dokumentacije
 • Upućivanja na liječničke i sanitarne preglede po potrebi
 • Priprema i ovjeravanje različitih potvrda za radnika
 • Vođenja kadrovskih evidencija

Oslobodite se troškova

Korištenjem naše usluge izbjegavate troškove traženja radnika i vođenje njihove administracije. TEMPUS OCTO d.o.o. na Vaš zahtjev pronalazi, selektira i ustupa radnika/e za vremenski period koji Vi odaberete.

Na taj način omogućeno Vam je da na fleksibilan način popunite kraća ili duže odsustva (razna bolovanja, porodiljni, plaćena ili neplaćena odsustva) Vaših radnika, da optimizirate sezonske potrebe poslovanja, zahtjeve po specifičnim projektima ili u bilo kojoj drugoj situaciji koja zahtjeva veću fleksibilnost u upravljanju ljudskim resursima.

oslobodite-se-troskova2
profesionalan-pristup3

Profesionalan pristup

Prema našim sadašnjim i budućim korisnicima pristupamo profesionalno, orijentirani smo na pronalaženje rješenja, cilj nam je postizanje partnerstva, uspostaviti korektne odnose s korisnicima, voditi brigu o svojim radnicima, raditi na njihovoj edukaciji kako bi i korisnicima pružili najbolju moguću uslugu, a radnike motivirali da se osjećaju vrijednima i važnima za rad koji obavljaju.

Za više informacija, za manje stresa oko pronalaska radnika koristite usluge agencije za privremeno zapošljavanje TEMPUS OCTO d.o.o..

Prednosti privremenog zapošljavanja za poslodavce

Agencija za privremeno zapošljavanje TEMPUS OCTO d.o.o. s korisnikom svojih usluga
dogovara postotak agencijske provizije.

Postotak agencijske provizije

Postotak agencijske provizije temelji se na više bitnih elemenata:

 • jedan od najbitnijih elemenata je dugoročnost suradnje
 • zatim da li se preuzimaju postojeći radnici od korisnika ili je potrebno na tržištu rada pronaći određeni profil radnika
 • broj radnika koji se ustupa korisniku
 • profil radnika
 • vremenski period na koji se ugovara ustupanje...

Agencija za privremeno zapošljavanje TEMPUS OCTO d.o.o. će s korisnikom razmotriti sve mogućnosti suradnje i pronaći najbolje rješenje na obostrano zadovoljstvo.

Model administriranja

Agencija za privremeno zapošljavanje TEMPUS OCTO d.o.o. posluje po modelu administriranja (payroll) a mogući su i ostali modeli koji su prihvatljivi za obje strane, a u skladu su sa zakonskim propisima.

Payroll/ model administriranja je idealno rješenje za korisnika kada:

 • Postoje ograničenja za zapošljavanje dodatne radne snage
 • Postoje velike fluktuacije osoblja što je karakteristično za specifična radna mjesta
 • Niste u mogućnosti planirati točan broj radnika

Payroll/model administriranja podrazumijeva naplatu dogovorene agencijske provizije na bruto II plaću radnika.

Prednosti payroll/model administriranja usluge

Prednosti payroll/model administriranja usluge:

 • Korisnik je oslobođen kompletne brige o zakonskim obvezama vezanim za radnika ( nema prijave/odjave radnika, vođenja kadrovske evidencije...)
 • Korisnik ne vrši obračun plaće za radnika pa time ne mora angažirati resurse za obračun plaća (štedi na financijama i vremenu)
 • Ako određeno radno mjesto zahtijeva zdravstvene i sanitarne preglede upućuje ih agencija a ne korisnik
 • Odgovornost za sigurnost osobnih podataka radnika i njihovih plaća u domeni je agencije

S obzirom na navedene prednosti, korisnik povećava vlastitu efikasnost zahvaljujući usmjerenosti na svoj posao.

Prijava za poslodavce

* obavezan unos

Poslodavac:


Posao:


Uvjeti za zaposlenje: