Obveze korisnika

Obveze korisnika

Korisnik se u odnosu na ustupljenog radnika smatra poslodavcem u smislu obveza primjene odredbi Zakona o radu i drugih zakona i propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika. Korisnik će u pisanoj formi, agenciju izvijestiti o uvjetima rada radnika zaposlenih kod korisnika na poslovima koje će obavljati ustupljeni radnik.

Što radi Korisnik?

Dostavlja evidenciju radnih sati radnika Određujete mjesečna primanja radnika, radne zadatke, radno vrijeme, obveze radnika.