Izjava o zaštiti osobnih podataka

 

 

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naše web stranice posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga detaljno obavještavamo o obradi osobnih podataka. Pri korištenju i obradi osobnih podataka strogo se pridržavamo važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Tempus Octo d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike.

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na obradu osobnih podataka od strane agencije za privremeno zapošljavanje, Tempus Octo d.o.o. upisana u Knjigu evidencija agencija za privremeno zapošljavanje koja se vodi u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava pod brojem 180/18.

Obrada obuhvaća radnje poput prikupljanja, bilježenje, čuvanja, uvida, otkrivanja, prenošenja ili uništavanja.

Za potrebe ove Izjave pojam „ispitanik“ ili „kandidat“ će se koristiti u odnosu na osobu muškog spola, kao i u odnosu na osobu ženskog spola kao rodnopravne, ravnopravne i jednakovrijedne osobe te se isto ne smatra rodnom diskriminacijom. Ispitanik ili kandidat je pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose te čiji se identitet može utvrditi ili čiji je identitet utvrđen.

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Dakle, jako je širok spektar što su osobni podaci, no jednostavnije rečeno to su: ime i prezime, identifikacijski broj, slika, glas, adresa,  broj telefona, IP adresa, datum rođenja…

Način i svrha obrade osobnih podataka

Ako nam dostavite otvorenu molbu za posao ili molbu temeljem oglašenog slobodnog radnog mjesta putem internetske stranice www.tempusocto.hr ili putem alternativnih kanala (npr. Portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta), primate na znanje da će se svi osobni podaci koje ste na dostavili u svojem zahtjevu/molbi za posao , u svrhu dokazivanja o ispunjenju Vaših radnih i stručnih kvalifikacija, obrađivati u skladu s važečim propisima o zaštiti osobnih podataka kako bi proveli selekcijski odabir kandidata ili poduzeli potrebne radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora. Osobne podatke prikupljamo izravno od Vas kada se prijavite za neku otvorenu ili željenu poziciju. Iste podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa upravljanja ljudskim potencijalima kako bi identificirali i procjenili idealnog kandidata, osigurali naše poslovanje u skladu sa zakonskim zahtjevima, te u svrhe postavljanja i obrane naših pravnih zahtjeva. Imamo opravdani interes za pohranom Vaših osobnih podataka i po završetku selekcijskog odabira kako bismo Vas, u okviru našeg programa zapošljavanja, uzeli u obzir prilikom zapošljavanja na mogućim budućim radnim pozicijama. Vi svakako imate pravo prigovora na ovu vrstu obrade osobnih podataka sukladno: pravu na pristup osobnim podacima, pravu na ispravak osobnih podataka, pravu na brisanje osobnih podataka….

Molimo Vas da u dokumentaciju koju nam šaljete li ćete učitati na portal specijaliziran za oglašavanje slobodnih radnih mjesta ne navodite posebne kategorije osobnih podataka kao što su osobni podaci o rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom, vjerskom ili filozofskom uvjerenju, članstvu u sindikatu, podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orjentaciju. Iste podatke ne tražimo i nećemo ih prikupljati, osim ukoliko to od nas ne zahtjeva primjenjiv propis.

Pravni temelj obrade

Ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu pružanja informacija o zaposlenju, prikupljanja podataka radi selekcije i mogućeg zaposlenja

Zaštita osobnih podataka

Tempus Octo d.o.o. poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podakataka. Jamčimo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu. Osobne podatke prvenstveno prikupljamo kako bi proveli selekcijski odabir kandidata u svrhu mogućeg zaposlenja.

Vremensko razdoblje pohrane osobnih podataka

Ako prihvatite našu ponudu zaposlenja, svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskom perioda će postati dio evidencije zaposlenika i čuvat će se trajno sukladno posebnim propisima. Ako Vas ne zaposlimo ili ne prihvatite našu ponudu, Vaši osobni podatci bit će pohranjeni dok ne zatražte brisanje Vaših podataka, osim ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradom istih podataka.

Prava kandidata

  1. Pravo na pristup osobnim podacima: imate pravo od nas zatražiti informacije o Vašim osobnim podacima koje obrađujemo, pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen.
  2. Pravo na ispravak osobnih podataka: Ukoliko su pohranjeni Vaši osobni podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka davanjem pisane izjave, telefonski ili usmeno, pod uvjetom da je Vaš idnetitet nedvojbeno utvrđen. Odgovorni ste za davanje ispravnih osobnih podataka.
  3. Pravo na brisanje osobnih podataka: Imate pravo od nas zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, pod uvjetom da je Vaš identite nedvojbeno utvrđen.
  4. Pravo na podnošenje upita u vezi sa zaštitom osbnih podtaka: Kontakt podaci voditelja zbirke osobnih podataka: info@tempusocto.hr, Tel: 01/5615020 ili osobno na adresi sjedišta: Ivana Šibla 9, Zagreb.