Agencija – Radnik – Korisnik


RADNIK- premna Zakonu o radu, fizička osoba koja u radnom odnosu

obavlja određene poslove za poslodavca.

POSLODAVAC- je, u smislu Zakona o radu, fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika

i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove.

Temeljne obveze poslodavca

Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa
Članak 7.

(1) Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao.

(2) Poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada, poštujući pri tome prava i dostojanstvo radnika.

(3) Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.

Zašto Tempus Octo?

  • Veća fleksibilnost poslovanja
  • Ako nemate dovoljno resursa
  • Želite izbjeći troškove traženja radnika
  • Trebate sezonske radnike
  • Radnici za posebne projekte
  • Skraćivanje vremena pronalaska radnika

Radni odnos - tri subjekta

Kod rada putem agencija za privremeno zapošljavanje riječ je o radnom odnosu u kojem sudjeluju tri subjekta. Radnik – koji je u radnom odnosu s agencijom za privremeno zapošljavanje - TEMPUS OCTO d.o.o.. Radnik, radnu obvezu ne izvršava prema agenciji, nego prema korisniku kojem ga je agencija ustupila na rad, koji agencijski radnik obavlja prema uputama i pod nadzorom poslodavca-korisnika.

Radnik od agencije za privremeno zapošljavanje - TEMPUS OCTO d.o.o prima plaću za rad obavljen kod korisnika. Agencija s korisnikom sklapa ugovor o ustupanju radnika, a radnik i agencija sklapaju ugovor o radu. Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, agencija može sklopiti s radnikom na određeno ili neodređeno vrijeme.

Usluga pronalaska radnika

Usluga pronalaska radnika je isplativa korisnicima koji nemaju dovoljno vremena za pronalazak radnika (veća fleksibilnost poslovanja) ili nemaju potrebne resurse , ili žele izbjeći povećane troškove pronalaska radnika, kod potrebe za sezonskim radnicima, angažmanom radnika na posebnim projektima... Usluga pronalaska radnika preko agencije za privremeno zapošljavanje osigurava korisnicima da u kratkom vremenu ima radnike za obavljanje poslova.


Korisnik se u odnosu na ustupljenog radnika smatra poslodavcem u smislu obveza primjene odredbi Zakon o radu i drugih zakona i propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika, što pdrazumijeva opremanje zaštitnom odjećom i obućom ukoliko to narav posla zahtijeva i ukoliko ugovorom o ustupanju radnika nije drugačije uređeno.

Definiranje odnosa

Odnos Korisnik-Agencija-Radnik definira se Ugovorom o ustupanju radnika i Općim uvjetima poslovanja agencije za privremeno zapošljavanje TEMPUS OCTO d.o.o..

Radnik s agencijom za privremeno zapošljavanje TEMPUS OCTO d.o.o. potpisuje Ugovor o radu koji se temelji na zakonskim propisima.

Kontaktirajte nas