Prednosti privremenog zapošljavanja - Posloprimci

Obveze agencije prema ustupljenom radniku

Agencija sa radnikom sklapa ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova.

Prije upućivanja ustupljenog radnika korisniku, agencija ga je dužna upoznati s posebnim profesionalnim znanjima ili vještinama za obavljanje posla kod korisnika.

Agencija je dužna ustupljenom radniku isplatiti ugovorenu plaću za obavljeni rad kod korisnika i u slučaju kada korisnik ne ispostavi agenciji obračun za isplatu plaće.

Pošaljite nam životopis

Ako trenutno nemamo potražnju za vašim profilom, arhivirat ćemo vaš cv (baza kandidata). Kontaktirat ćemo vas kada se javi poslodavac koji treba profil radnika koji odgovara vašem životopisu.

Nakon vaše prijave:

  • Obavijestit ćemo vas u najkraćem mogućem roku o vašem statusu
  • Evidentirat ćemo vas kao naše potencijalne kandidate (baza kandidata)
  • U slučaju da imamo spremnu ponudu za vas kontaktirat ćemo vas telefonski
  • U slučaju da nemamo već spremnu ponudu za vas, kontaktirat ćemo vas telefonski čim se pojavi nova ponuda

Cijena agencijskih usluga se definira ugovorom o ustupanju radnika između agencije za privremeno zapošljavanje tempus octo d.o.o. I korisnika/poslodavca. Agencija za privremeno zapošljavanje tempus octo d.o.o. Ne naplaćuje naknadu radniku za njegovo ustupanje korisniku!

Vaši podaci biti će korišteni u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka i zakonom o radu. Podatke koje upišete u našu bazu podataka koristi ćemo isključivo u svrhu vašeg privremenog zapošljavanja.

 
Pošaljite nam životopis
     

Osobni podaci:


Obrazovanje:


Radno iskustvo:


IZJAVA O DAVANJU PRIVOLE ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Tražitelj usulga, daje privolu TEMPUS OCTO d.o.o., kao voditelju zbirke osobnih podataka, da njegove osobne podatke može obrađivati u svrhu pružanja informacija o privremenom zapošljavanju.

Tražitelj usluga daje privolu TEMPUS OCTO d.o.o. za uporabu njegovih osobnih podataka kao i podataka o adresama elekroničke pošte u svrhu daljnjeg zapošljavanja te dopušta prosljeđivanje navedenih podataka poduzećima, kao i uporabu pozivnih i komunikacijskih sustava s ljudskim posredovanjem i bez njega, telefaksnih uređaja ili elektroničke pošte.

Tražitelj usluga daje privolu TEMPUS OCTO d.o.o. za pohranom osobnih podataka i po završetku selekcijskog odabira kako bismo Vas, u okviru našeg programa zapošljavanja , uzeli u obzir prilikom potrebe za drugim radnim pozicijama.

Tražitelj usluga potvrđuje da je obaviješten da se radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka te da ima pravo u potpunosti ili djelomično odustati od dane privole i zatražiti prestanjak daljnje obrade njehovih osobnih podataka, pisanim putem ili osobno na adresi sjediša.